Licznik odwiedzin

Dzisiaj:
35

W tym miesiącu:
2074

Wszystkich:
136078

Logowanie

    Ideą powstania  Stowarzyszenia  Rotundus była pomoc dzieciom i młodzieży będącej w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Założycielami Stowarzyszenia  są  osoby  pracujące z dziećmi i młodzieżą oraz pracownicy naukowi uczelni zajmujący się problematyką opieki i wychowania.
W efekcie długotrwałych starań powstał Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży.

Dom w świetle obowiązujących przepisów jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego, dla czternastu wychowanków. Dom działa w oparciu o wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Podstawową finansową prowadzenia Domu jest umowa z Urzędem Miasta Częstochowa o powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej. Dla zwiększenia standardów opieki i wychowania członkowie Stowarzyszenia pozyskują środki z innych źródeł: sponsorów, darowizn, programów, itp.

Za główne cele Domu uznaje się:

- opiekę i wychowanie dziecka w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków   rodzinnych,
- budowanie atmosfery bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
- dostosowywanie metod pracy z dzieckiem do jego potrzeb i możliwości,
- współpracę z dzieckiem i jego wsparcie, na miarę potrzeb rozwojowych,
- jak najpełniejsze przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania,
- kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji i współpracy,
- modelowanie postaw prospołecznych,
- uczenie wyznaczania i przestrzegania granic, asertywności,
- wykształcanie umiejętności dawania i brania,
- troska o zdrowie i aktywizowanie dziecka do różnorodnych działań służących jak   najpełniejszemu rozwojowi psychofizycznemu,
- współdziałanie z rodzicami (opiekunami) dziecka,
- prowadzenie działań mających na celu skrócenie czasu pobytu dziecka w placówce
  i jego powrót do środowiska rodzinnego, znalezienia rodziny zastępczej lub adopcję.